Weblinks

 
 

 

 

Công ty TNHH một thành viên Tư vấn thiết kế xây dựng miền Nam (CDCs)

(Do Công ty CP Tư vấn đầu tư và TKXD Việt Nam (CDC) giữ 100% cổ phần chi phối)

Trụ sở chính:67/46L Đinh Tiên Hoàng
Quận Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 8) 3 517 0243
Fax:(84 8) 3 517 0243
E-mail:  

Tổng Giám đốc

Điện thoại:

 

 KSXD Hoàng Cao Hải

 

 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam.    
37 Lê Đại Hành - Hà Nội    ĐT: 84-4-39760402       Fax: 84-4-39763122       E-mail: info@cdc.biz.vn       http://www.cdc.biz.vn